Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Aktualności

Spotkania z historią

Zapraszamy do udziału w projekcie „Spotkania z historią” realizowanym przez Fundację „A to historia!”

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym z woj. kuj-pom, z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cykl 20 spotkań stacjonarnych po 5 h oraz 1 wyjazdowego (8 h) dla 10 uczestników. Projekt realizowany w okresie od 01.06.2022 do 27.11.2022 zakłada przeciwdziałanie skutkom sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w wyniku COVID-19, w tym izolacji społecznej, zniechęceniu do nauki w wyniku zdalnej edukacji oraz nadużywaniu urządzeń cyfrowych, poprzez stworzenie uczestnikom alternatywy dla świata cyfrowego, pobudzenie kreatywności i zachęcenie do aktywności poza przestrzenią Internetu, a także wsparcie w nauce i przezwyciężaniu trudności edukacyjnych. Tematyka zajęć związana z historią Torunia, jego dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. Regularne zajęcia w stałej grupie z asystą psychologa zapewnią poczucie bezpieczeństwa, ułatwią budowanie kompetencji społecznych oraz wchodzenie w relacje. Czas w gronie rówieśników, wypełniony ciekawymi aktywnościami, pozwoli na zniwelowanie skutków izolacji społ., a zajęcia edukacyjne prowadzone w duchu pedagogiki przygody wspomogą rozwijanie pasji i zainteresowań oraz przywrócą naturalną u dzieci chęć uczenia się, niwelując negatywne efekty nauki zdalnej.

Zgłoszenia

Spotkania z historią Regulamin Projektu