Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Kontakt

Dane fundacji

Fundacja „A TO HISTORIA!”

siedziba:

ul. Konopnickiej 13,

87-100 Toruń

adres: atohistoriatorun@gmail.com

tel. 791 615 379

nr KRS: 0000479401

numer konta BZ WBK
66 1090 1476 0000 0001 2321 7622