Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Poznanie przez dotykanie

W maju i czerwcu 2019 roku dzięki dotacji Miasta Poznania Fundacja „A to historia!ˮ przeprowadziła zajęcia „Skrzynia Dobrawy” w 21 klasach poznańskich szkół podstawowych na Wildzie, Dębcu i Ratajach.

Dziedzictwo historyczne Poznania, związane z kulturą materialną pierwszych Piastów, choć znaczące i od kilku dziesięcioleci upowszechniane przez historyków, nie może przebić się do powszechnej świadomości Polaków. Nie pomaga w tym również szkolna podstawa programowa, w której stolica Wielkopolski omawiana jest jedynie związku z założeniem tu pierwszego biskupstwa. A przecież na przełomie X i XI wieku miejsce to było stolicą kraju, to tu przybyła Dobrawa i zamieszkała w palatium, wzniesionym dla niej przez Mieszka na wyspie, oblewanej wodami Warty i Cybiny.

obrazek

W maju i czerwcu 2019 roku dzięki dotacji Miasta Poznania, w ramach realizacji zadania publicznego, związanego z kultywowaniem pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, fundacja przeprowadziła zajęcia w 21 klasach szkół podstawowych na Wildzie, Dębcu i Ratajach.

Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy o początkach Polski, postaciach Dobrawy i Mieszka oraz ich związkach z Poznaniem. W kontekście dalszej edukacji i szerokiego zakresu materiału do opanowania w IV klasie jest to rezultat pożądany i wartościowy. Dzięki przemyślanej metodyce zajęć uczniowie zostali emocjonalnie zaangażowani w proces poznawczy. Każda z klas, uczestniczących w projekcie, zbierała się wokół dużej drewnianej skrzyni. Jej zawartość intrygowała, budziła zaciekawienie. Dotykanie przedmiotów, wyciąganych ze skrzyni, okazało się też szczególnie udanym sposobem poznania – po wielu tygodniach, podczas ewaluacji zajęć, uczniowie starannie i precyzyjnie rysowali średniowieczne przedmioty oraz pamiętali imiona Mieszka i Dobrawy.

Jednak najbardziej owocne okazało się połączenie starań szkoły oraz fundacji: wychowawczynie dwóch klas ze Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej na miesiąc przez lekcją muzealną zorganizowały wycieczkę na Ostrów Tumski, podczas której uczniowie zwiedzali katedrę, resztki umocnień na wyspie i rozwiązywali terenowy quiz. Z wycieczki dzieci zapamiętały jedynie rzekę i most nad Cybiną, nie były natomiast w stanie przypomnieć sobie żadnych imion czy okoliczności powstania siedziby Mieszka. Po lekcji muzealnej „Skrzynia Dobrawy” cała historia stała się dla nich pełna i warta zapamiętania – zaczęły traktować ją jako osobiste doświadczenie. Jak podkreślają nauczycielki dla uczniów, biorących udział w zajęciach, ważny był przede wszystkim bezpośredni kontakt z historią Mieszka i Dobrawy. Dziewczynki z klasy 2b nie kryły zadowolenia:

– Proszę pani, o tych książkach czytanych od deski do deski to ja już wiedziałam, ale teraz dopiero spróbowałam, jakie one były ciężkie! – dziwiła się Ola.

A mi się podobało to pisanie po woskowych tabliczkach, bo tak pięknie pachniały… – zachwycała się Tosia.

Realizacja zajęć była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Miasta Poznania: #poznanwspiera.

Katarzyna Czarna