Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Aktualności

Historia na wyciągnięcie ręki

Fundacja „A to historia!” realizuje projekt „Historia na wyciągnięcie ręki” skierowany do dzieci z toruńskich rodzinnych domów dziecka), dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w wyniku COVID-19: izolacji społ., zniechęceniu do nauki oraz występowaniu deficytów poznawczych i edukacyjnych a także łagodzenie objawów zespołu stresu pourazowego poprzez organizację 2 bloków zajęć stacjonarnych o char. edukacyjno-artystycznym (2 x 5 dni po 6 h), korepetycji z przedmiotów szkolnych (łącznie 90 h) oraz 2 wyjazdów edukacyjno-integracyjnych z noclegiem. Celem projektu jest stworzenie uczestnikom bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej radzenie sobie z emocjami, odkrywanie świata, wsparcie w nauce i przezwyciężaniu trudności edukacyjnych. Regularne zajęcia w stałej grupie z asystą psychologa zapewnią poczucie bezpieczeństwa, ułatwią budowanie kompetencji społ. oraz wchodzenie w relacje. Czas w gronie rówieśników, wypełniony ciekawymi aktywnościami, pozwoli na zniwelowanie skutków izolacji społ., korepetycje pomogą wyrównać deficyty poznawcze oraz zaległości szkolne, a zajęcia edukacyjne wspomogą rozwijanie pasji i zainteresowań oraz przywrócą naturalną u dzieci chęć uczenia się, niwelując negatywne efekty nauki zdalnej. Działania te przyczynią się do
wspierania osób z grupy docelowej w przezwyciężaniu skutków epidemii.
Dyrektorów rodzinnych domów dziecka z Torunia zainteresowanych udziałem dzieci w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu pod numerem 606 419 471 lub wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego (Biuro Projektu skontaktuje się z osobą zgłaszającą w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza).

Historia na wyciągnięcie ręki Regulamin Projektu