Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

O nas

katarzyna czarna-13

Katarzyna Czarna

Sekretarz

Historyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła pod życzliwym kierunkiem prof. Jerzego Strzelczyka, w gmachu dawnego PZPR, co znacząco wpłynęło na komfort ich odbywania. Praca magisterska, zainspirowana przez promotora, zachęcającego do poszukiwań obecności w Polsce wątku Joanny d'Arc, przyniosła ciekawe odkrycia. Zaskoczeniem okazała się początkowa obecność w Polsce historii Dziewicy Orleańskiej jedynie na gruncie literackim oraz zaangażowanie, z jakim narodową wersję legendy walczącej za ojczyznę kobiety tworzył Adam Mickiewicz. Dzięki wsparciu prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej wyniki badań źródłowych zostały opublikowane w zbiorze Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy przez Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Śledzenie paradoksów łączenia historii i mitu stało się odtąd pasją autorki zaś książki Ludwika Stommy – ulubioną lekturą. Z kolei umiejętności, zdobyte podczas seminariów profesora Tomasza Jasińskiego w poznańskich archiwach, okazały się bardzo pomocne w pracy, związanej z obsługą kredytów hipotecznych i nieruchomości w latach 2006–2017. Powrót do zawodu historyka był możliwy dzięki przeprowadzce do Torunia i zaangażowaniu w projekt Izby Przemysłowo-Handlowej Biznes na Obcasach. Uzyskana w jego ramach dotacja pozwoliła utworzyć firmę, specjalizującą się w zajęciach edukacyjnych dla uczniów, którzy w podstawie programowej nie mają jeszcze historii. Lekcje muzealne: Skrzynia Dobrawy oraz Niepodległa, prowadzone są w szkołach dla każdej klasy oddzielne, bazują na metodzie dialogu z uczniami, na budowaniu ich wiedzy w oparciu o doświadczenie oraz poznanie wielozmysłowe. Opracowanie metodyki zajęć odbyło się pod kierunkiem prof. Violetty Julkowskiej z Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Realizację projektu poprzedziło kilka lat badań, prowadzonych we współpracy z Fundacją „A to historia!ˮ, nad opracowaniem takich lekcji muzealnych, które stałyby się realnym wsparciem edukacji historycznej w szkole podstawowej.

Pod koniec roku 2019 dzięki jej zaangażowaniu Zarząd Fundacji zmienił siedzibę z Poznania na Toruń i podjął decyzję o przystąpieniu do projektu utworzenia tam muzeum, gdzie prezentowana byłaby kolekcja polskiej figury historycznej.