Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

O nas

katarzyna czarna-13

Katarzyna Czarna

Sekretarz

sekretarz – jakby nie liczyć Pierwszy Sekretarz

Historyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, której zawirowania historii wielokrotnie pomogły w życiu. Dzięki nim studia ukończyła pod życzliwym kierunkiem prof. Jerzego Strzelczyka, w gmachu dawnego PZPR, co znacząco wpłynęło na komfort ich odbywania. Praca magisterska, zainspirowana przez promotora, zachęcającego do poszukiwań obecności w Polsce wątku Joanny d'Arc, przyniosła ciekawe odkrycia. Dzięki wsparciu prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej zostały one opublikowane w zbiorze Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy przez Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zaskoczeniem okazała się początkowa obecność średniowiecznej historii Joanny d'Arc jedynie na gruncie literackim w Polsce oraz zaangażowanie, z jakim narodową wersję legendy walczącej za ojczyznę kobiety tworzył Adam Mickiewicz. Śledzenie paradoksów łączenia historii i mitu stało się odtąd pasją autorki zaś książki Ludwika Stommy – ulubioną lekturą.

Wspomniane wcześniej zawirowania historyczne i rozwijający się wolny rynek na wiele lat wciągnął ją, podobnie jak większość rówieśników, w swoje tryby. Rozgryzanie realiów wielkopolskiego rynku nieruchomości i sposobów jego finansowania do dziś są źródłem utrzymania i satysfakcji, jaka pojawia się, gdy kolejni klienci kupują wymarzony dom.

Jest rodzicem, od lat samotnym w walce o lepsze jutro dla dwójki dzieci.