Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Partnerzy

Partnerzy

Dziękujemy za wsparcie inicjatyw Fundacji:

Profesor Annie Wolff-Powęskiej z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor Violettcie Julkowskiej z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sebastianowi Plucie, Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz Jego pracownikom

Arturowi Dobiegale z Domu Legend Toruńskich

Teresie Grochulskiej z TG Konsultacje w Toruniu

Piotrowi Skórnickiemu – fotografowi „Gazety Wyborczej” w Poznaniu

Waldemarowi Wylegalskiemu – fotografowi gazety „Głos Wielkopolski” z Poznania

Agnieszce Żandarskiej i Beacie Bańczyk z firmy Atrium Grupa Doradcza spółka jawna

Monice i Mariuszowi Tierling z firmy Finance Investment spółka z o.o.

Małgorzacie i Markowi Sobocińskim

Filipowi Rutkowskiemu